Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 
Tin tức & sự kiện
(06/08/2012), 2634 Lan xem
Oprah's Next Chapter   ...
 
(06/06/2011), 4160 Lan xem
  Ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại tòa nhà Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã có hơn 200 hội viên tham gia buổi thuyết trình về Kỹ thuật Thiền Siêu Việt (Transcendental Meditation) Buổi trình bày về Thiền Siêu Việt tới các thành viên Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức bởi Trumg Tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục và Đào Tạo Các chuyên gia ...
 
(20/04/2011), 3607 Lan xem
Đây là đoạn video nói về việc Thiền Siêu Việt có khả năng lấy lại trật tự của bộ não phần 2   ...
 
(20/04/2011), 2012 Lan xem
Đây là đoạn video nói về việc Thiền Siêu Việt có khả năng lấy lại trật tự của bộ não   ...
 

Page 1 of 2Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.