Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 

Lợi ích của Thiền Siêu Việt

Lợi ích của Thiền Siêu Việt

Lợi ích trước tiên của Thiền Siêu Việt là gì? Giải tỏa stress. Trải nghiệm sự nghỉ ngơi sâu trong quá trình thực hành Kỹ thuật Thiền Siêu Việt giúp cho cơ thể giải tỏa stress và căng thẳng. Sauk hi học Kỹ thuật Thiền Siêu Việt, người thiền thường cảm thấy mình ít stress hơn và nhận ra họ bình tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề. Khi stress trong hệ thần kinh được giảm xuống trong quá trình thiền có tác dụng như sự nghỉ ngơi và làm cho suy nghĩ sáng suốt hơn. Hơn 600 nghiên cứu khoa học đã chứng thực rằng sự luyện tập hằng ngày phương pháp Thiền Siêu Việt tạo ra ảnh hưởng tích cực cho tâm trí, cơ thể và giao tiếp xã hội.
Hỗ trợ trực tuyến
TMVietnamm Demo Email: info
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
128811


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.