Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 

Thiền Siêu Việt Tin tức

Tăng cường khả năng sáng tạo
và khả năng hoạt động

Căng thẳng, Stress trong công việc gây ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sáng tạo — và chi phí cho sức khỏe là rất tốn kém. Hàng trăm tập đoàn lớn và những tổ chức kinh doanh nhỏ khác đã thấy rằng Kỹ thuật Thiền Siêu Việt là một câu trả lời cho giải pháp tiết kiệm hi phí sức khỏe do khả năng giảm Stress và tăng cường sự sáng tạo và sự thông minh.

Hỗ trợ trực tuyến
TMVietnamm Demo Email: info
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
128813

Site Map

Site Map


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.