Chương trình Thiền Siêu Việt

Chương trình Thiền Siêu Việt

Vấn đề tâm thần và Thiền Siêu Việt

Tổn thương về tâm thần

James Krag, M.D.

Bác sĩ y khoa James Krag, M.D là một thành viên của tổ chức Tâm thần học của Mỹ, phụ trách khu vực Virginia, đã phụ trách Tổ chức Tâm thần cộng đồng tại Virginia trong 4 năm. Hiện tại ông là Giám đốc y học của Liberty Point, chương trình điều trị nội trú cho vị thành niên bị vấn đề tâm thần.

Tiến sĩ Krag
Trả lời các câu hỏi về rối loạn tâm thần.

Q: Những người bị vấn đề về trí tuệ và phát triển có thể học chương trình Thiền Siêu Việt không?

Tiến sĩ Krag: Nếu một người có thể suy nghĩ , họ có thể học Thiền Siêu Việt. Thách thức chính của người đó là họ đang trong trong tình trạng chậm phát triển tâm thần nhẹ hay trung bình, và tất cả những cá nhân này sẽ có thể dễ dàng học Kỹ thuật Thiền Siêu Việt. Tôi không chắc chắn nếu một ai đó với các khuyết tật "nghiêm trọng" có thể học chương trình Thiền Siêu Việt, nhất là những người có sự chậm phát triển năng.

Nghiên cứu khoa học liên quan

Hỏi: liệu thực hành Kỹ thuật Thiền Siêu Việt có giúp một người bị thiểu năng trí tuệ hay kém phát triển suy nghĩ tốt hơn không?

Tiến sĩ Krag: Người khuyết tật tâm thần không có gì khác hơn bất cứ ai khác ở chỗ khi chúng ta nghỉ ngơi nhiều hơn và bình tĩnh, suy nghĩ của chúng ta sẽ được rõ ràng hơn. Khi chúng ta làm cho các quyết định của mình thong minh hơn trong một số ngày và, nó không phải bởi vì chỉ số IQ bẩm sinh của chúng ta đã tăng lên, mà là vì chúng ta đang làm việc sử dụng thông minh chúng ta có. Thiền Siêu Việt giúp phát triển và duy trì sự ổn định hơn về thần kinh, cho dù người đó là người kém cỏi hay thiên tài.

Những nghiên cứu khoa học liên quan
Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.