Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 

Lợi ích đối với sự sáng tạo

Sự sáng tạo

Tiềm năng lạc quan của bộ não

Thùy trước của não

Frontal Lobes Frontal Lobes

Thalamus (Một phần của não giữa)

Thalamus Thalamus

Các hình ảnh cơ bản về Nơ ron và Điện não đồ chỉ ra rằng thực tập Thiền Siêu Việt tạo ra trạng thái duy nhất của sự nghỉ ngơi nhưng vẫn thức tỉnh, có thể thấy qua sự giảm hoạt động của thalamus( một phần của não tái hiện đầu vào cho các phần khác của bộ não) và làm tăng hoạt động của phần trước và vỏ não(Hai phần liên quan đến sự tập trung).

Hỗ trợ trực tuyến
TMVietnamm Demo Email: info
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

128812


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.