Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 

Lợi ích trong lớp học

Những nghiên cứu chính

Tăng khả năng chịu đựng.

Dissertation Abstracts International

Trưởng thành hơn.

Dissertation Abstracts International

Tăng sự phát triển cá nhân.

Dissertation Abstracts International

Phản ứng nhanh hơn.

Personality and Individual Differences

Tăng trí nhớ.

Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers Volume 1

Tăng Sự sáng tạo.

The Journal of Creative Behavior

Tăng khả năng học tập.

British Journal of Educational Psychology

Tăng điểm số trong học tập.

Scientific Research on the Transcendental Meditation Programme: Collected Papers Volume 1

Phát triển trí thông minh.

Personality and Individual Differences

Việc học ở trường

Sự báo động về stress tăng lên trong các lớp học do các vấn đề trong giáo dục, bao gồm kết quả học hành kém, sự lo lắng, áp lực, bạo lực trường học, và giáo viên mệt mỏi. Để giảm những stress này, nhiều trường học đã thực hiện Khoảng thời gian "yên lặng cho việc thiền tập " vào lúc bắt đầu và kết thúc mỗi ngày học- hai lần, mỗi lần 10 đến 15 phút khi sinh viên ngồi yên lặng nghỉ ngơi. Ngày càng có nhiều trường tham gia đề nghị sinh viên và giáo viên của họ thực tập phương pháp Thiền Siêu Việt của Maharishi Mahesh Yogi để giảm stress, tăng cường sức khỏe, và phát triển bản thân, khơi dậy tiềm năng sáng tạo.

Ủy ban của Mỹ về trường học không có stress

Ùy ban của Mỹ về trường học không có stress được thành lập năm 2005 với sự hợp tác của tổ chức David Lynch cho nền giáo dục Dựa trên nền nhận thức và hòa bình thế giới ( Một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mang lại khoảng thời gian tĩnh lặng/ Chương trình Thiền Siêu Việt cho sinh viên và giáo viên trong cộng đồng, những trường học tư trên khắp nước Mỹ,và cung cấp quỹ cho các trường đại học và viện nghiên cứu để có thể tiếp tục nghiên cứu tác dụng của chương trình đến sự sáng tạo, sự thông minh, kết quả học thuật, chứng quá hiếu động và những rối loạn, lo lắng, áp lực, rối loạn trong ăn uống...

Các bác sĩ và những nhà giáo dục nói gì?

Tiến sĩ tâm thần học William Stixrud.
Bác sĩ tâm thần James Krag.
Tiến sĩ Rita Benn, Ph.D., người tư vấn cho NIH.
Ralph Wolff, university accrediting commission.

Hỗ trợ trực tuyến
TMVietnamm Demo Email: info
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

128811


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.