Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 

Lợi ích đối với nơi làm việc

Những phát hiện quan trọng của các nghiên cứu

Tăng khả năng giao tiếp trong lãnh đạo.

Tạp Chí Sự Phát Triển Các Ngành Nghề Quốc Tế

Mở rộng các mối quan hệ.

Tạp Chí Sự Lo Âu, Stresss, và Sự Đương Đầu: Một Tạp Chí Quốc Tế

Tăng sự thỏa mãn.

Tạp Chí Sự Lo Âu, Stresss, và Sự Đương Đầu: Một Tạp Chí Quốc Tế

Giảm stress.

Tạp Chí Các Tác Phẩm Luận Án Quốc Tế

Giảm sự bốc đồng.

Tạp Chí Sức Khỏe Cộng Nghiệp của Nhật

Tăng sự điềm tĩnh.

Tạp Chí Sự Lo Âu, Stresss, và Sự Đương Đầu: Một Tạp Chí Quốc Tế

Tăng sự đóng góp cho xã hội.

Tạp Chí Các Tác Phẩm Luận Án Quốc Tế

Tăng hiệu quả làm việc.

Tạp Chí Sự Lo Âu, Stresss, và Sự Đương Đầu: Một Tạp Chí Quốc Tế

Phát triển trong nghề nghiệp.

Tạp Chí Chuyên Nghành Quản Lý

Khả năng thực hiện công việc

Những người lãnh đạo đã làm việc ở những cương vị cao và có những thành quả cá nhân cảm thấy áp lực phải lảm tốt hơn - để giúp họ có ra quyết định, lên kế hoạch, sáng tạo, đổi mới, sức khỏe, và phù hợp với vị trí cao hơn. Công cụ hữu ích và hiệu quả để đạt được các lợi ích với việc thực tập Thiền Siêu Viêt 2 lần mỗi ngày, giúp giảm những stress có hại, làm tăng sức khỏe hệ tim mạch, sáng tạo hơn, và phát triển toàn bộ bộ não.

Trung tâm lãnh đạo Thiền Siêu Việt

Trung tâm Thiền Siệt, một viện giáo dục phi lợi ích, cung cấp cho cá nhân và tổ chức những khóa đào tạo chương trình Thiền Siêu Việt. Chương trình này được khẳng định giá trị bởi hơn 40 năm nghiên cứu tại Mỹ tại những trường học y khoa hàng đầu, và hàng chục ngàn người học thiền khắp nước Mỹ.

Những bác sĩ hàng đầu nói gì?.

Hỗ trợ trực tuyến
TMVietnamm Demo Email: info
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

128811


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.